VIA CRUCIS – Malti

November 11th, 2019 @ 09:02 |

VIA CRUCIS – Malti

IT-TRIQ TAS-SALIB
fuq il-passi ta’ Ġesù fit-toroq ta’ Ġerusalem

John Abela ofm

(pp. 62)

CONTENTS:
L-isfond; L-ewwel stazzjon preliminari
It-tieni stazzjon preliminari
It-tielet stazzjon preliminari
L-ewwel stazzjon
It-Tieni stazzjon
It-tielet stazzjon
Ir-raba’ stazzjon
Il-ħames stazzjon
Is-sitt stazzjon
Is-seba’ stazzjon
It-tmien stazzjon
Id-disa’ stazzjon
L-għaxar stazzjon
Il-ħdax-il stazzjon
It-tnax-il stazzjon
It-tlettax-il stazzjon
L-erbatax-il stazzjon
Il-ħmistax-il stazzjon
Ħsieb ta’ l-aħħar.

Free download here