Spirtu u Ħajja No.77 : Lulju – Settembru 2006

November 11th, 2019 @ 09:02 |

Spirtu u Ħajja No.77:
Lulju – Settembru 2006


CONTENTS:
Editorjal
Fra Leone u Sħab San Franġisk
Status Ġuridiku ta’ l-aħwa Lajċi OFM
Agnese ta’ Praga u l-Privileġġ tal-Faqar (2)
Sta. Eliżabetta ta’ l-Ungerija
Sorijiet Franġiskani, Storja u Spiritwalità
Kap. Ġenerali OFM
Kotba

Free download here