Spiritwalità ta’ Madre Margherita

April 21st, 2010 @ 11:57 |

L-GĦERUQ TA’ L-ISPIRITWALITÀ
TA’ MADRE MARGHERITA DE BRINCAT:
ID-DIMENSJONI FRANĠISKANA

Noel Muscat OFM

Il-kariżma tal-ħajja ikkonsagrata għandha ħafna forom ta’ espressjoni. Hi tadatta ruħha għall-ispiritwalità Kristjana fid-diversi kurrenti storiċi u soċjoloġiċi li fihom tiġi inkarnata. Madre Margherita twieldet f’mument storiku preċiż, li kien is-seklu 19, ikkaratterizzat minn spiritwalità qawwija ta’ kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù.

Spiritwalità ta’ Madre Margherita