Santa Marija ta’ Ġesù

April 21st, 2010 @ 22:10 |

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ

Ġorġ Aquilina OFM

Mhux darba u tnejn li staqsewna dwar it-tifsira ta’ dan it-titlu. F’Malta llum g?andna biss ?ew? knejjes u kunventi iddedikati għal dan it-titlu marjan. It-tweġiba ma tistax tkun waħda sempliċi. Tiġbor flimkien ħafna truf, li fuq kollox huma lkoll interessanti.

Santa Marija ta’ Ġesù