Relazzjoni S. Klara ma’ S. Franġisk

April 21st, 2010 @ 22:33 |

« Dominus dedit nobis

beatissimum patrem nostrum Franciscum in fundatorem »

Testamentum S. Clarae, 48

RIFLESSJONI DWAR IR-RWOL SPEĊIFIKU TA’ S. KLARA
FIR-RELAZZJONI TAGĦHA MA’ S. FRAĠNISK

Noel Muscat OFM

Fis-sena li fiha qegħdin niċċelebraw għeluq is-750 sena mill-approvazzjoni tar-Regola ta’ Santa Klara mill-Papa Innoċenz IV (9 ta’ Awissu 1253) u mill-mewt ta’ Santa Klara (11 ta’ Awissu 1253), qed jerġa’ jkollna okkażjoni biex napprofondixxu l-istudji tagħna dwar Klara t’Assisi u l-kariżma speċifiku tagħha, f’relazzjoni ma’ San Franġisk.

Relazzjoni S. Klara ma’ S. Frangisk