Publications

AWTURI VARJI, Inti Frangisku. 10 Conferences held at the Catholic Institute on the occasion of the 8 centenary celebrations of the birth of St. Francis (6-10 September 1982), pp. 116.

GWANN ABELA, Ghaliex Int? Riflessjoni biblika fuq il-Vergni Marija taht forma ta’ dramm, (Play on the Virgin Mary), 1982, pp. 36.

GORG AQUILINA, L-Ispiritwalità Frangiskana, (Franciscan Spirituality), 1982, pp. 143.

GUZÈ CREMONA, Ward ta’ Lotus. Poeziji, (Poems by Fr. Guzè Cremona OFM, a Maltese Franciscan of the Holy Land Custody), Preface by Prof. Oliver Friggieri, 1982, pp. 88.

GUZEPP B. XUEREB, Regola u Hajja, (Commentary on the Franciscan Rule), 1983, pp. 181.

GORG AQUILINA, Il-Moviment Frangiskan, (History of the Franciscan Movement), 1984, pp. 232.

MARJANU VELLA, Qoffa Rih. Poeziji, (Poems by Fr. Marjanu Vella OFM), Preface by Prof. Oliver Friggieri, 1985, pp. 112.

GORG AQUILINA, Il-Gimgha l-Kbira tal-Belt, (History of the Good Friday Procession in Valletta), 1986, pp. 116.

ANGLU E. FENECH, Genna fl-Art, (Diary of a Maltese Franciscan Missionary during the civil war in El Salvador), Publishers Enterprises Group (P.E.G.) Ltd. & Edizzjoni TAU, 1986, pp. 236.

It-Triq tas-Salib, (Via Crucis), Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa & Edizzjoni TAU, 1987, pp. 32.

RAYMOND CAMILLERI, GWANN ABELA U OHRAJN, Nisrani Illum, (Contemporary Christian themes), 1988, pp. 235.

Il-Kitbiet ta’ San Frangisk u Santa Klara, (The Writings of Saint Francis and Saint Clare), Traduzzjoni GUZEPP B. XUEREB, MARJANU VELLA, MARIJA IMMAKULATA BELLIZZI, Introduzzjoni NOEL MUSCAT, I Edizzjoni 1986, II Edizzjoni 1993, pp. 275.

NOEL MUSCAT, Frangiskani Veri. Hajjiet ta’ Qaddisin Frangiskani b’messagg ghal zmienna, (Lives of Franciscan Saints), 1987, pp. 131.

ANTON ABELA, Kelmet Alla f’Kitbiet il-Bniedem, (Introduction to Holy Scripture), 1989, pp. 107.

NOEL MUSCAT, The Life of Saint Francis in the Light of Saint Bonaventure’s Theology on the «Verbum Crucifixum», 1989, pp. 271.

JULIAN SAMMUT, La Direzione Spirituale nella Vita e nell’Attività Apostolica dei Frati Minori. Dottrina e Prassi, 1989, pp. 303.

MARJANU VELLA, Demm fuq il-Verna.  Poeziji (1985-1988), (Epic Poem on the Stigmata of Saint Francis), Preface by Prof. Oliver Friggieri, 1989, pp. 78.

Ejjew Ghandi. Vizti lil Gesù Sagramentat ghal kull jum tax-xahar, ta’ S. Alfons M. De Liguori, (Visits to the Blessed Sacrament by St. Alphonse de Liguori), Traduzzjoni MARJANU VELLA, 1989, pp. 59.

Nadurawk, Kristu, u nberkuk.  Talb ghal nhar ta’ Gimgha quddiem il-Kurcifiss Mirakoluz tal-Belt, (Prayers in front of the Miraculous Crucifix of the Franciscan Church of St. Mary of Jesus in Valletta, known in Malta as “Il-Kurcifiss ta’ Giezu”, sculptured in olive-tree wood in 1636 by Frate Umile Pintorno da Petralia Soprana, Sicily), 1989.

GWANN ABELA, Il-Bibbja fl-Ambjent taghha.  Gabra ta’ taghrif, (Information on Biblical terms, traditions, etc.), 1990, pp. 275.

Il-Fjuretti ta’ San Frangisk t’Assisi, (Little Flowers of Saint Francis), Traduzzjoni GUZEPP B. XUEREB, Introduzzjoni NOEL MUSCAT, Disinni RAYMOND FALZON, 1990, pp. 165.

LAWRENZ SCIBERRAS, Persunaggi Nisa fil-Bibbja, (Female Personages in the Bible), 1991, pp. 175.

GWIDO SCHEMBRI, Klara t’Assisi. Il-Mara l-Gdida, (Biography of Saint Clare), 1992, pp. 90.

GWIDO SCHEMBRI, San Guzepp, l-Gharus ta’ Marija, (Biography of Saint Joseph), 1992, pp. 66.

IVO TONNA, Lineamenti di Filosofia Francescana. Sintesi dottrinale del Pensiero Francescano nei secoli XIII-XIV, 1992, pp. 333.

Klara ta’ Assisi. Ghejun Medjevali dwar Hajjitha, (Sources for the Life of Saint Clare), Introduzzjoni NOEL MUSCAT, Traduzzjoni GUZEPP B. XUEREB, 1993, pp. 110.

LAWRENZ SCIBERRAS, Festi Liturgici tal-Lhud, (Jewish Religious Festivals), 1993, pp. 201.

MARIJA IMMAKULATA BELLIZZI – NOEL MUSCAT, Klara t’Assisi u l-Ispiritwalità tat-Tieni Ordni Frangiskan, (Spirituality of the Poor Clares), 1994, pp. 91.

GWIDO SCHEMBRI, S. Antnin ta’ Padova, il-Bniedem Evangeliku, (Biography of Saint Anthony of Padua), 1995, pp. 95.

GEORGE AQUILINA – STANLEY FIORINI, The Origin of Franciscanism in Late Medieval Malta, 1995, pp. 110.

GORG AQUILINA – MARCELLO GHIRLANDO – NOEL MUSCAT – IVO TONNA – GUZEPP B. XUEREB, Min Kien Sant’Antnin ta’ Padova, (Papers on Saint Anthony of Padua on the occasion of the 8 centenary of his birth), 1995, pp. 128.

FERNANDO URIBE ESCOBAR, Frangisku Hajja li tisfidak, Traduzzjoni mill-original Francisco para ti. Una vita que cuestiona ta’ Noel Muscat, 1995, pp. 135.

NOEL MUSCAT, Assisi mal-Frangiskani, (Guide-book on the Franciscan sanctuaries of Assisi, La Verna and the Rieti Valley), 1996, pp. 104.

DANIEL BARTOLO, Lejn l-Imhabba, (Christian marriage), 1997, pp. 144.

MARCELLO GHIRLANDO – DAVID ZAMMIT, Kristu Rebbieh fuq ix-Xitan. Sfida dejjem zaghzugha, (Christ and Satanic cults), 1997, pp. 200.

San Bonaventura.  Il-Hajja ta’ San Frangisk.  Is-Sigra tal-Hajja.  Il-Mixja tar-Ruh lejn Alla, (Saint Bonaventure’s Life of Saint Francis, the Tree of Life, and Journey of the Soul into God), Traduzzjoni GUZEPP B. XUEREB, 1998, pp. 175.

Bierku lill-Mulej. Nitolbu ma’ Frangisku u Klara, (Prayers of Saint Francis and Saint Clare), 1999, pp. 80.

MURRAY BODO, Frangisku, il-Mixja u l-Holma, Traduzzjoni mill-original Francis, the Journey and the Dream, ta’ Guzepp B. Xuereb, 1999, pp. 136.

NOEL MUSCAT, Storja Qasira ta’ l-Ordni Frangiskan Sekular, (Short History of the Secular Franciscan Order), 1999, pp. 16.

GUIDO SCHEMBRI, Frangisku, il-Fqajjar t’Assisi, (Biography of Saint Francis of Assisi), I Edizzjoni 1976, II Edizzjoni 1991, III Edizzjoni 1999, pp. 72.

GWANN ABELA, L-Art Imqaddsa mal-Frangiskani. Gwida ghas-Santwarji, (Guide-book to the Holy Land), Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa u Edizzjoni TAU, I Edizzjoni 1985, pp. 127; III Edizzjoni 2000, pp. 255.

GORG AQUILINA, Il-Frangiskani f’Ghajnsielem. Il-Knisja u l-Kunvent ta’ S. Antnin. 100 Sena ta’ Storja (1899-1999), (History of the Franciscan Friary of Saint Anthony, Gozo, on the occasion of the first centenary of its foundation), Prezentazzjoni ta’ Mons. Nikol G. Cauchi, Isqof ta’ Ghawdex, 2000, pp. 117.

«Fraht meta qaluli sejrin f’dar il-Mulej». Talb ghall-pellegrinagg fl-Art Imqaddsa, (Prayers for the Pilgrimage to the Holy Land), Thejjija tal-materjal MARCELLO GHIRLANDO u NOEL MUSCAT, Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa u Edizzjoni TAU, III Edizzjoni 2000, pp. 136.

GUIDO SCHEMBRI, L-Atti ta’ l-Appostli, (Acts of the Apostles), 2000, pp. 56.

GUIDO SCHEMBRI, San Bernardin minn Siena.  Dawl ta’ l-Italja u ta’ l-Ordni Serafiku, (Biography on Saint Bernardine of Siena), 2000, pp. 80.

MONS. SYLVESTER C. MAGRO, Il-Vergni Marija fil-Bibbja, (The Virgin Mary in the Bible), 2001, pp. 88.

MARJANU VELLA, Glorja tal-Kleru Malti. Beatu Nazju Falzon, (Biography on Blessed Nazju Falzon, beatified by Pope John Paul II on 9 May 2001), Edizzjoni riveduta u aggornata minn Gorg Aquilina, 2001, pp. 80.

GUZEPP B. XUEREB, «Mur Frangisku sewwi d-Dar tieghi». Spjega tas-Salib Bizantin li kellem lil San Frangisk t’Assisi, (The San Damiano Crucifix), 2001, pp. 24.

JOHN ABELA, The Way of the Cross in the footsteps of Jesus in Jerusalem, Commissariat of the Holy Land, Malta 2002, pp. 60.

«Ahna li ghexna mieghu». Il-Hajja ta’ San Frangisk t’Assisi mill-Pinna ta’ l-Ewlenin Shabu. «Leggenda dei Tre Compagni». «Anonimo Perugino»,  (The Legend of Three Companions and Anonymous of Perugia), Introduzzjoni u Traduzzjoni ta’ NOEL MUSCAT, 2002, pp. 128.

Manwal ta’ l-Ordni Frangiskan Sekular.  Regola, Kostituzzjonijiet Generali u Ritwal OFS, (Manual for the Secular Franciscan Order), Traduzzjoni tar-Regola MARJANU VELLA, Introduzzjoni Storika u Traduzzjoni tal-Kostituzzjonijiet u Ritwal NOEL MUSCAT, Assistent Nazzjonali OFS, 2002, pp. 144.

GUIDO SCHEMBRI, Tifhir lill-Vergni Marija. (Praises of the Virgin Mary from an «opusculum» by Saint Bonaventure), Traduzzjoni tas-«Salterju Marjan Zghir tad-Duttur Serafiku San Bonaventura ta’ Bagnoregio», 2002, pp. 48.

GUIDO SCHEMBRI, San Pawl. Taghrif fuq Hajtu u l-Ittri li kiteb, (Saint Paul and his Letters), 2003, pp. 175.

GUIDO SCHEMBRI, Kors Gdid fuq il-Bibbja. Taghrif dwar il-Kotba Mqaddsa, (Short course on Holy Scripture), 2003, pp. 213.

Quddiesa ghat-Tfal. Biex tintuza fil-Knejjes Frangiskani (Mass for Children), 2003, pp. 28.

MURRAY BODO, Klara dawl fil-gnien, Traduzzjoni mill-original Clare, a Light in the Garden ta’ GuZepp B. Xuereb, 2004, pp. 121.

NOEL MUSCAT, «Tota Pulchra es Maria». John Duns Scotus, il-Frangiskani u l-Immakulata. 150 Sena mill-Proklamazzjoni tad-Domma ta’ Fidi ta’ l-Immakulata (8 ta’ Dicembru 1854), (Franciscan theology on the Immaculate Conception, on the occasion of the 150 years since the proclamation of the Dogma), 2004, pp. 115.

Fonti ghall-Hajja ta’ San Frangisk t’Assisi.  Il-Kitbiet ta’ San Frangisk.  Fonti Medjevali tal-Hajja ta’ San Frangisk, (Sources for the Life of Saint Francis of Assisi), Traduzzjoni mill-Edizzjoni Kritika Latina NOEL MUSCAT, MARJANU VELLA, GUZEPP B. XUEREB, Introduzzjonijiet u apparat kritiku NOEL MUSCAT, Prezentazzjoni ta’ JOHANNES BAPTIST FREYER, Rector Magnificus Pontificia Università Antonianum, Roma, 2 Volumi, Provincja Frangiskana Maltija tal-Patrijiet Minuri u Edizzjoni TAU, 2 Volumi, 2005, pp. 599. ISBN 99909-48-29-1 (Vol. 1); 99909-48-30-5 (Vol. 2).

GUIDO SCHEMBRI, It-Testment il-Gdid. (Translation of the New Testament), Traduzzjoni mit-testi originali ghall-Malti, 2005, pp. 575.

Fonti ghall-Hajja ta’ Santa Klara.  Il-Kitbiet ta’ Santa Klara.  Fonti Medjevali tal-Hajja ta’ Santa Klara, (Sources for the Life of Saint Clare of Assisi), Traduzzjoni mill-Edizzjoni Kritika Latina MARIJA IMMAKULATA BELLIZZI, NOEL MUSCAT, GUZEPP B. XUEREB, Introduzzjonijiet u apparat kritiku NOEL MUSCAT, Prezentazzjoni ta’ ROSE THERESE ELLIS, Abbadessa tal-Monasteru ta’ S. Klara, Sorijiet Klarissi tal-Monasteru Santa Klara u Edizzjoni TAU, 2006, pp. 460. ISBN 99909-48-33-2.

GUIDO SCHEMBRI, Il-Ktieb ta’ Gob.  Miktub ghal min bata jew qieghed ibati, Traduzzjoni, Tifhir u Riflessjonijiet.  (The Book of Job), Preface by Prof. Oliver Friggieri, 2006, pp. 94.

Talb bl-intercessjoni tal-Beatu Nazju Falzon, (Prayers to Blessed Nazju Falzon), Materjal migbur u mhejji minn MARCELLO GHIRLANDO, 2007, pp. 21.

IVO TONNA OFM, Outlines of Medieval Franciscan Philosophy, Edizzjoni TAU, 2008.

Fonti ghall-Hajja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, (Sources for the Life of Saint Anthony of Padua), Traduzzjoni mill-Edizzjoni Kritika Latina NOEL MUSCAT u GUZEPP B. XUEREB, Introduzzjonjiet u apparat kritiku NOEL MUSCAT, Prezentazzjoni ta’ RAYMOND CAMILLERI, Provincja Frangiskana Maltija tal-Patrijiet Minuri u Edizzjoni TAU, 2008.

ALFIO MARCELLO BUSCEMI OFM, San Pawl. Il-Hajja, il-Hidma u l-Messagg tieghu, Adattament bil-Malti ta’ NOEL MUSCAT mill-edizzjoni originali, Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa u Edizzjoni TAU, 2008, pp. 136, ISBN 9-789990-94835-6.