AWTURI VARJI, Inti Franġisku. 10 Conferences held at the Catholic Institute on the occasion of the 8 centenary celebrations of the birth of St. Francis (6-10 September 1982), pp. 116.
ĠWANN ABELA, Għaliex Int? Riflessjoni biblika fuq il-Verġni Marija taħt forma ta’ dramm, (Play on the Virgin Mary), 1982, pp. 36.
ĠORĠ AQUILINA, L-Ispiritwalità Franġiskana, (Franciscan Spirituality), 1982, pp. 143.
ĠUŻÈ CREMONA, Ward ta’ Lotus. Poeżiji, (Poems by Fr. Ġużè Cremona OFM, a Maltese Franciscan of the Holy Land Custody), Preface by Prof. Oliver Friggieri, 1982, pp. 88.
ĠUŻEPP B. XUEREB, Regola u Ħajja, (Commentary on the Franciscan Rule), 1983, pp. 181.
ĠORĠ AQUILINA, Il-Moviment Franġiskan, (History of the Franciscan Movement), 1984, pp. 232.
MARJANU VELLA, Qoffa Riħ. Poeżiji, (Poems by Fr. Marjanu Vella OFM), Preface by Prof. Oliver Friggieri, 1985, pp. 112.
ĠORĠ AQUILINA, Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt, (History of the Good Friday Procession in Valletta), 1986, pp. 116.
ANĠLU E. FENECH, Ġenna fl-Art, (Diary of a Maltese Franciscan Missionary during the civil war in El Salvador), Publishers Enterprises Group (P.E.G.) Ltd. & Edizzjoni TAU, 1986, pp. 236.
It-Triq tas-Salib, (Via Crucis), Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa & Edizzjoni TAU, 1987, pp. 32.
RAYMOND CAMILLERI, ĠWANN ABELA U OĦRAJN, Nisrani Illum, (Contemporary Christian themes), 1988, pp. 235.
Il-Kitbiet ta’ San Franġisk u Santa Klara, (The Writings of Saint Francis and Saint Clare), Traduzzjoni ĠUŻEPP B. XUEREB, MARJANU VELLA, MARIJA IMMAKULATA BELLIZZI, Introduzzjoni NOEL MUSCAT, I Edizzjoni 1986, II Edizzjoni 1993, pp. 275.
NOEL MUSCAT, Franġiskani Veri. Ħajjiet ta’ Qaddisin Franġiskani b’messaġġ għal żmienna, (Lives of Franciscan Saints), 1987, pp. 131.
ANTON ABELA, Kelmet Alla f’Kitbiet il-Bniedem, (Introduction to Holy Scripture), 1989, pp. 107.
NOEL MUSCAT, The Life of Saint Francis in the Light of Saint Bonaventure’s Theology on the «Verbum Crucifixum», 1989, pp. 271.
JULIAN SAMMUT, La Direzione Spirituale nella Vita e nell’Attività Apostolica dei Frati Minori. Dottrina e Prassi, 1989, pp. 303.
MARJANU VELLA, Demm fuq il-Verna.  Poeżiji (1985-1988), (Epic Poem on the Stigmata of Saint Francis), Preface by Prof. Oliver Friggieri, 1989, pp. 78.
Ejjew Għandi. Viżti lil Ġesù Sagramentat għal kull jum tax-xahar, ta’ S. Alfons M. De Liguori, (Visits to the Blessed Sacrament by St. Alphonse de Liguori), Traduzzjoni MARJANU VELLA, 1989, pp. 59.
Nadurawk, Kristu, u nberkuk.  Talb għal nhar ta’ Ġimgħa quddiem il-Kurcifiss Mirakoluż tal-Belt, (Prayers in front of the Miraculous Crucifix of the Franciscan Church of St. Mary of Jesus in Valletta, known in Malta as “Il-Kurcifiss ta’ Ġieżu”, sculptured in olive-tree wood in 1636 by Frate Umile Pintorno da Petralia Soprana, Sicily), 1989.
ĠWANN ABELA, Il-Bibbja fl-Ambjent tagħha.  Ġabra ta’ tagħrif, (Information on Biblical terms, traditions, etc.), 1990, pp. 275.
Il-Fjuretti ta’ San Franġisk t’Assisi, (Little Flowers of Saint Francis), Traduzzjoni ĠUŻEPP B. XUEREB, Introduzzjoni NOEL MUSCAT, Disinni RAYMOND FALZON, 1990, pp. 165.
LAWRENZ SCIBERRAS, Persunaġġi Nisa fil-Bibbja, (Female Personages in the Bible), 1991, pp. 175.
GWIDO SCHEMBRI, Klara t’Assisi. Il-Mara l-Ġdida, (Biography of Saint Clare), 1992, pp. 90.
GWIDO SCHEMBRI, San Ġużepp, l-Għarus ta’ Marija, (Biography of Saint Joseph), 1992, pp. 66.
IVO TONNA, Lineamenti di Filosofia Francescana. Sintesi dottrinale del Pensiero Francescano nei secoli XIII-XIV, 1992, pp. 333.
Klara ta’ Assisi. Għejun Medjevali dwar Ħajjitha, (Sources for the Life of Saint Clare), Introduzzjoni NOEL MUSCAT, Traduzzjoni ĠUŻEPP B. XUEREB, 1993, pp. 110.
LAWRENZ SCIBERRAS, Festi Liturġici tal-Lhud, (Jewish Religious Festivals), 1993, pp. 201.
MARIJA IMMAKULATA BELLIZZI – NOEL MUSCAT, Klara t’Assisi u l-Ispiritwalità tat-Tieni Ordni Franġiskan, (Spirituality of the Poor Clares), 1994, pp. 91.
GWIDO SCHEMBRI, S. Antnin ta’ Padova, il-Bniedem Evanġeliku, (Biography of Saint Anthony of Padua), 1995, pp. 95.
GEORGE AQUILINA – STANLEY FIORINI, The Origin of Franciscanism in Late Medieval Malta, 1995, pp. 110.
ĠORĠ AQUILINA – MARCELLO GHIRLANDO – NOEL MUSCAT – IVO TONNA – ĠUŻEPP B. XUEREB, Min Kien Sant’Antnin ta’ Padova, (Papers on Saint Anthony of Padua on the occasion of the 8 centenary of his birth), 1995, pp. 128.
FERNANDO URIBE ESCOBAR, Franġisku Ħajja li tisfidak, Traduzzjoni mill-oriġinal Francisco para ti. Una vita que cuestiona ta’ Noel Muscat, 1995, pp. 135.
NOEL MUSCAT, Assisi mal-Franġiskani, (Guide-book on the Franciscan sanctuaries of Assisi, La Verna and the Rieti Valley), 1996, pp. 104.
DANIEL BARTOLO, Lejn l-Imħabba, (Christian marriage), 1997, pp. 144.
MARCELLO GHIRLANDO – DAVID ZAMMIT, Kristu Rebbieħ fuq ix-Xitan. Sfida dejjem żagħżugħa, (Christ and Satanic cults), 1997, pp. 200.
San Bonaventura.  Il-Ħajja ta’ San Franġisk.  Is-Siġra tal-Ħajja.  Il-Mixja tar-Ruħ lejn Alla, (Saint Bonaventure’s Life of Saint Francis, the Tree of Life, and Journey of the Soul into God), Traduzzjoni ĠUŻEPP B. XUEREB, 1998, pp. 175.
Bierku lill-Mulej. Nitolbu ma’ Franġisku u Klara, (Prayers of Saint Francis and Saint Clare), 1999, pp. 80.
MURRAY BODO, Franġisku, il-Mixja u l-Ħolma, Traduzzjoni mill-oriġinal Francis, the Journey and the Dream, ta’ Ġużepp B. Xuereb, 1999, pp. 136.
NOEL MUSCAT, Storja Qasira ta’ l-Ordni Franġiskan Sekular, (Short History of the Secular Franciscan Order), 1999, pp. 16.
GUIDO SCHEMBRI, Franġisku, il-Fqajjar t’Assisi, (Biography of Saint Francis of Assisi), I Edizzjoni 1976, II Edizzjoni 1991, III Edizzjoni 1999, pp. 72.
ĠWANN ABELA, L-Art Imqaddsa mal-Franġiskani. Gwida għas-Santwarji, (Guide-book to the Holy Land), Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa u Edizzjoni TAU, I Edizzjoni 1985, pp. 127; III Edizzjoni 2000, pp. 255.
ĠORĠ AQUILINA, Il-Franġiskani f’Għajnsielem. Il-Knisja u l-Kunvent ta’ S. Antnin. 100 Sena ta’ Storja (1899-1999), (History of the Franciscan Friary of Saint Anthony, Gozo, on the occasion of the first centenary of its foundation), Preżentazzjoni ta’ Mons. Nikol Ġ. Cauchi, Isqof ta’ Għawdex, 2000, pp. 117.
«Fraħt meta qaluli sejrin f’dar il-Mulej». Talb għall-pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa, (Prayers for the Pilgrimage to the Holy Land), Tħejjija tal-materjal MARCELLO GHIRLANDO u NOEL MUSCAT, Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa u Edizzjoni TAU, III Edizzjoni 2000, pp. 136.
GUIDO SCHEMBRI, L-Atti ta’ l-Appostli, (Acts of the Apostles), 2000, pp. 56.
GUIDO SCHEMBRI, San Bernardin minn Siena.  Dawl ta’ l-Italja u ta’ l-Ordni Serafiku, (Biography on Saint Bernardine of Siena), 2000, pp. 80.
MONS. SYLVESTER C. MAGRO, Il-Verġni Marija fil-Bibbja, (The Virgin Mary in the Bible), 2001, pp. 88.
MARJANU VELLA, Glorja tal-Kleru Malti. Beatu Nazju Falzon, (Biography on Blessed Nazju Falzon, beatified by Pope John Paul II on 9 May 2001), Edizzjoni riveduta u aġġornata minn Ġorġ Aquilina, 2001, pp. 80.
ĠUŻEPP B. XUEREB, «Mur Franġisku sewwi d-Dar tiegħi». Spjega tas-Salib Biżantin li kellem lil San Franġisk t’Assisi, (The San Damiano Crucifix), 2001, pp. 24.
JOHN ABELA, The Way of the Cross in the footsteps of Jesus in Jerusalem, Commissariat of the Holy Land, Malta 2002, pp. 60.
«Aħna li għexna miegħu». Il-Ħajja ta’ San Franġisk t’Assisi mill-Pinna ta’ l-Ewlenin Sħabu. «Leggenda dei Tre Compagni». «Anonimo Perugino»,  (The Legend of Three Companions and Anonymous of Perugia), Introduzzjoni u Traduzzjoni ta’ NOEL MUSCAT, 2002, pp. 128.
Manwal ta’ l-Ordni Franġiskan Sekular.  Regola, Kostituzzjonijiet Ġenerali u Ritwal OFS, (Manual for the Secular Franciscan Order), Traduzzjoni tar-Regola MARJANU VELLA, Introduzzjoni Storika u Traduzzjoni tal-Kostituzzjonijiet u Ritwal NOEL MUSCAT, Assistent Nazzjonali OFS, 2002, pp. 144.
GUIDO SCHEMBRI, Tifħir lill-Verġni Marija. (Praises of the Virgin Mary from an «opusculum» by Saint Bonaventure), Traduzzjoni tas-«Salterju Marjan Żgħir tad-Duttur Serafiku San Bonaventura ta’ Bagnoregio», 2002, pp. 48.
GUIDO SCHEMBRI, San Pawl. Tagħrif fuq Ħajtu u l-Ittri li kiteb, (Saint Paul and his Letters), 2003, pp. 175.
GUIDO SCHEMBRI, Kors Ġdid fuq il-Bibbja. Tagħrif dwar il-Kotba Mqaddsa, (Short course on Holy Scripture), 2003, pp. 213.
Quddiesa għat-Tfal. Biex tintuża fil-Knejjes Franġiskani (Mass for Children), 2003, pp. 28.
MURRAY BODO, Klara dawl fil-ġnien, Traduzzjoni mill-oriġinal Clare, a Light in the Garden ta’ ĠuŻepp B. Xuereb, 2004, pp. 121.
NOEL MUSCAT, «Tota Pulchra es Maria». John Duns Scotus, il-Franġiskani u l-Immakulata. 150 Sena mill-Proklamazzjoni tad-Domma ta’ Fidi ta’ l-Immakulata (8 ta’ Dicembru 1854), (Franciscan theology on the Immaculate Conception, on the occasion of the 150 years since the proclamation of the Dogma), 2004, pp. 115.
Fonti għall-Ħajja ta’ San Franġisk t’Assisi.  Il-Kitbiet ta’ San Franġisk.  Fonti Medjevali tal-Ħajja ta’ San Franġisk, (Sources for the Life of Saint Francis of Assisi), Traduzzjoni mill-Edizzjoni Kritika Latina NOEL MUSCAT, MARJANU VELLA, ĠUŻEPP B. XUEREB, Introduzzjonijiet u apparat kritiku NOEL MUSCAT, Preżentazzjoni ta’ JOHANNES BAPTIST FREYER, Rector Magnificus Pontificia Università Antonianum, Roma, 2 Volumi, Provincja Franġiskana Maltija tal-Patrijiet Minuri u Edizzjoni TAU, 2 Volumi, 2005, pp. 599. ISBN 99909-48-29-1 (Vol. 1); 99909-48-30-5 (Vol. 2).
GUIDO SCHEMBRI, It-Testment il-Ġdid. (Translation of the New Testament), Traduzzjoni mit-testi oriġinali għall-Malti, 2005, pp. 575.
Fonti għall-Ħajja ta’ Santa Klara.  Il-Kitbiet ta’ Santa Klara.  Fonti Medjevali tal-Ħajja ta’ Santa Klara, (Sources for the Life of Saint Clare of Assisi), Traduzzjoni mill-Edizzjoni Kritika Latina MARIJA IMMAKULATA BELLIZZI, NOEL MUSCAT, ĠUŻEPP B. XUEREB, Introduzzjonijiet u apparat kritiku NOEL MUSCAT, Preżentazzjoni ta’ ROSE THERESE ELLIS, Abbadessa tal-Monasteru ta’ S. Klara, Sorijiet Klarissi tal-Monasteru Santa Klara u Edizzjoni TAU, 2006, pp. 460. ISBN 99909-48-33-2.
GUIDO SCHEMBRI, Il-Ktieb ta’ Ġob.  Miktub għal min bata jew qiegħed ibati, Traduzzjoni, Tifħir u Riflessjonijiet.  (The Book of Job), Preface by Prof. Oliver Friggieri, 2006, pp. 94.
Talb bl-intercessjoni tal-Beatu Nazju Falzon, (Prayers to Blessed Nazju Falzon), Materjal miġbur u mħejji minn MARCELLO GHIRLANDO, 2007, pp. 21.
IVO TONNA OFM, Outlines of Medieval Franciscan Philosophy, Edizzjoni TAU, 2008.
Fonti għall-Ħajja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, (Sources for the Life of Saint Anthony of Padua), Traduzzjoni mill-Edizzjoni Kritika Latina NOEL MUSCAT u ĠUŻEPP B. XUEREB, Introduzzjonjiet u apparat kritiku NOEL MUSCAT, Preżentazzjoni ta’ RAYMOND CAMILLERI, Provincja Franġiskana Maltija tal-Patrijiet Minuri u Edizzjoni TAU, 2008.
ALFIO MARCELLO BUSCEMI OFM, San Pawl. Il-Ħajja, il-Ħidma u l-Messaġġ tiegħu, Adattament bil-Malti ta’ NOEL MUSCAT mill-edizzjoni oriġinali, Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa u Edizzjoni TAU, 2008, pp. 136, ISBN 9-789990-94835-6.