L-ART IMQADDSA – Novembru-Diċembru 2002

November 11th, 2019 @ 09:02 |

L-ART IMQADDSA
Novembru-Diċembru 2002

Various authors
(pp.32)

WERREJ: Editorjal;
Avviż;
L-Evanġelju skond San Luqa;
Il-Familja Mqaddsa f’Betleħem;
L-Insara Palestinjani;
San Franġisk u s-Sultan (II).

Free download here (pdf)