L-ART IMQADDSA – Novembru-Diċembru 2001

November 11th, 2019 @ 09:02 |

L-ART IMQADDSA
Novembru-Diċembru 2001

Awturi varji
(pp.32)

© Copyright 2001 – EDIZZJONI TAU
Permission granted for unlimited use.
Credit required.

Free download here (pdf)

WERREJ:
Editorjal;
L-Evanġelju skond San Luqa;
Mara għal ibni;
Bidwi ottimist;
Antjokja tas-Sirja fil-knisja tal-bidu;
Najn tal-Vanġelu;
Persunaġġi Nisa;
Is-Salmi;
Liturġija tal-Kelma;
Rendikont 2001;
P. Ewġenju Fenech.