L-ART IMQADDSA – Marzu-April 1998

April 3rd, 2010 @ 22:43 |

L-ART IMQADDSA
Marzu-April 1999

Awturi varji
(pp.32)

© Copyright 2001 – EDIZZJONI TAU
Permission granted for unlimited use.
Credit required.

Free download here (pdf)

WERREJ:
Editorjal;
Sara, Omm il-Poplu ta’ Alla;
Introduzzjoni għall-Ġudajiżmu;
X’ġara fil-Ġetsemani;
Is-Salmi;
Imbierek min ġej f’isem il-Mulej;
It-Tnax-il Tribù ta’ Iżrael;
Min ra lili ra lil Missier;
Iċ-Ċenaklu, il-Qalb tal-Knisja;
Marija;
Aħbarijiet.