L-ART IMQADDSA – Lulju-Settembru 2009

November 11th, 2019 @ 09:02 |

L-ART IMQADDSA
Lulju-Settembru 2009

Awturi varji
(pp.32)

Free download here (pdf)

WERREJ: Editorjal;
Meta L-Bażilika tal-Qabar ħadet in-Nar;
Pawlu ta’ Tarsu (6);
Pellegrinaġġ taż-Żgħażagħ;
L-Aħħar Ikla ta’ Ġesù ma’ l-Appostli;
Il-Persuna ta’ Ġesù skond S. Luqa;
In-Nawfraġju ta’ San Pawl;
Il-Misteru tat-Trinità (4).