L-ART IMQADDSA – Lulju-Awissu 2002

November 11th, 2019 @ 09:02 |

L-ART IMQADDSA
Lulju-Awissu 2002

Various authors
(pp.32)

Free download here (pdf)

WERREJ:
Editorjal;
Kriżi;
L-Evanġelju skond San Luqa;
Kristu fl-Evanġelju ta’ San Mattew;
Min hi l-bhima ta’ l-Apokalissi?;
Il-Maroniti u l-Franġiskani;
Liturġija tal-Kelma;
Il-figura ta’ Melikisedek;
L-Art Imqaddsa għalina l-Insara.