L-ART IMQADDSA – Lulju-Awissu 2001

April 4th, 2010 @ 11:25 |

L-ART IMQADDSA
Lulju-Awissu 2001

Awturi varji
(pp.32)

© Copyright 2001 – EDIZZJONI TAU
Permission granted for unlimited use.
Credit required.

Free download here (pdf)

WERREJ:
Editorjal;
Tagħrif (1);
Il-Parabboli (2);
It-taqsim tal-Bibbja;
Il-Prostituta f’Luqa;
Proċess tal-Paċi;
Ġrajjiet il-ĠT
Luqa 7,36-50;
Persunaġġi Nisa;
Is-Salmi;
Liturġija tal-Kelma;
Impenn Soċjali;
Appell mill-Kustodju;
Tagħrif (2).