L-ART IMQADDSA – Jannar-Marzu 2008

November 11th, 2019 @ 09:02 |

L-ART IMQADDSA
Jannar-Marzu 2008

Awturi varji
(pp.32)

Free download here (pdf)

WERREJ: L-Arkeoloġija u t-T.G.(2);
Il-Martirju u l-Kult ta’ S.Stiefnu;
L-Iskrittura u l-Pellegrinaġġ;
Iċ-Ċirkustanzi soċjali tal-Lhud;
L-Inbid fil-Bibbja;
It-Tieġ f’Kana;
Il-Bibbja f ’idejna: Il-Ktieb tal-Profeta Ġoel;
Il-Ktieb tal-Profeta Żakkarija;
Il-Ktieb ta’ Ester.