IL-KTIEB TA’ ĠOB

November 11th, 2019 @ 09:02 |

IL-KTIEB TA’ ĠOB

MIKTUB GĦAL KULL MIN BATA JEW QIEGĦED IBATI

Guido Schembri ofm

(pp. 49)t ofm

Free download here

It-tbatija tistieden biex il-bniedem igorr, u hekk għamel Ġob. Kultant qal li Alla kien inġust miegħu, iżda mbagħad fehem li żbalja u li l-għemil ta‟ Alla ma jifhmu ħadd. Wara tbatija kbira, Alla ħenn għal Ġob u ppremjah f‟din id-dinja stess. Jista‟ jkun li min qiegħed ibati ma jkunx ippremjat f‟din l-art, imma għandu jkun żgur li Alla ma nsiehx, u li jroddlu dak li ħaqqu fis-sema. Jalla din il-kitba toffri s-sabar u t-tama li f‟jum jew ieħor jasal żmien aħjar.