Fr. Marcello Ghirlando OFM

November 12th, 2019 @ 14:22 |

Marcello Ghirlando is a Franciscan Friar Minor from Malta. He was born in 1962 and entered the Franciscan Province of Malta in 1978. He was ordained priest in 1986.

Publications

Books

 • The Ministry of Reconciliation (2 Cor 5, 17-21):  A Ministry of the New Covenant, of the Spirit and of Rightiousness (2 Cor 3, 4-11) in the Service of Evangelisation, Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Theologiae, Pontificia Universitas Gregoriana, Malta 2004.
 • Kristu Rebbieh fuq ix-Xitan, Sfida Dejjem Zaghzugha, Ed. Tau, Malta 1997.
 • Fraht Meta Qaluli Sejrin f’Dar il-Mulej, Talb ghall-Pellegrinagg fl-Art Imqaddsa, Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa – Ed.  Tau, Malta 2000.
 • San Pawl fil-Hajja tan-Nisrani, CAK Publications, Malta 2008.
 • Il-Bibbja f’Idejna – Introduzzjoni Generali ghall-Kotba Mqaddsa, (Compendium of 84 Articles published between January 2003-July 2008 in the series Il-Bibbja f’Idejna), Ed. Tau, Kummissarjat tal-Art Imqaddsa, Malta 2008.
 • (In Preparation 2009) Harsa lejn L-Ambjent tal-Gdid Testment.

Articles

 • Il-Purcissjoni ta’ Kuljum lejn is-Santu Sepulkru, L-Art Imqaddsa, Vol. 7, Nru. 32, 1986, 40-42.
 • It-Tmien Bibien ta’ Gerusalemm, L-Art Imqaddsa, Vol. 8, Nru. 39, 1987, 207-208.
 • Marija fin-Nukleju Storiku tal-Vangeli tal-Infanzja, (1),  L-Art Imqaddsa, Vol. 9, Nru. 45, 1988, 342-349.
 • Marija fin-Nukleju Storiku tal-Vangeli tal-Infanzja, (1),  L-Art Imqaddsa, Vol. 9, Nru. 47, 1988, 399-401.
 • “Izzu hajr lil Alla f’kollox” (2 Tess 5, 16), L-Art Imqaddsa, Vol. 10, Nru. 53, 1989, 108-111.
 • “Alla Habbeb id-dinja mieghu”, Ir-Rikonciljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(1),  L-Art Imqaddsa, Vol. 11, Nru. 57, 1990, 216-222.
 • “Alla Habbeb id-dinja mieghu”, Ir-Rikonciljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(2),  L-Art Imqaddsa, Vol. 11, Nru. 58, 1990, 243-246.
 • “Alla Habbeb id-dinja mieghu”, Ir-Rikonciljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(3),  L-Art Imqaddsa, Vol. 11, Nru. 59, 1990, 281-285.
 • “Alla Habbeb id-dinja mieghu”, Ir-Rikonciljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(4),  L-Art Imqaddsa, Vol. 11, Nru. 60, 1990, 312-316.
 • “Alla Habbeb id-dinja mieghu”, Ir-Rikonciljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(1),  L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 61, 1991, 343-348.
 • San Pawl, Appostlu u Missier, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru 62, 1991, 371-374.
 • “Jiena Lhudi minn Tarsu”, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 63, 1991, 403-408.
 • Fit-Triq lejn Damasku, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 64, 1991, 435-442.
 • “Ghamilt Safar bla Ghadd”, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 65, 1991, 467-469.
 • L-Ewwel Vjagg Missjunarju, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 65, 1991, 470-475.
 • Il-Koncilju ta’ Gerusalemm, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 66, 1991, 499-503.
 • It-Tieni Vjagg Missjunarju, L-Art Imqaddsa, Vol 13, Nru. 67, 1992, 3-10.
 • It-Tielet Vjagg Missjunarju, L-Art Imqaddsa, Vol 13, Nru. 68, 1992, 35-41.
 • Processi u Difizi f’Gerusalemm u f’Cesarija, L-Art Imqaddsa, Vol 13, Nru. 69, 1992, 67-72.
 • Jahtieg li taghti Xhieda f’Ruma, L-Art Imqaddsa, Vol 13, Nru. 70, 1992, 98-103.
 • Il-Missjoni ta’ l-Art mqaddsa, Missjoni bhall-ohrajn?, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 76, 1993, 303-308.
 • L-Istudju Bibliku Frangiskan, Centru ta’ Tagglim u Kultura Biblika f’Gerusalemm, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 76, 1993, 313-316.
 • L-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 77, 1993, 337-343.
 • It-Tieni Ittra lit-Tessalonkin, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 78, 1993, 370-373.
 • L-Ewwel Ittra lill-Korintin,(1), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 79, 1994, 393-397.
 • L-Ewwel Ittra lill-Korintin, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 80, 1994, 429-437.
 • Ibqa’ Maghna Mulej! (Lq 24, 13-35), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 80, 1994, 442-446.
 • It-Tieni Ittra lill-Korintin, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 81, 1994, 460-464.
 • It-Tieni Ittra lill-Korintin, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 82, 1994, 490-493.
 • “Mur u Aghmel Hekk Int Ukoll, Itinerarju ta’ l-Imhabba (Lq 10, 25-37), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 82, 1994, 506-509.
 • Nitghallmu Nitolbu bil-Kelma ta’ Alla (Lq 10, 38-42), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 83, 1994, 530-533.
 • Illum Twildilkom Salvatur li Hu Kristu l-Mulej (Lq 2, 1-20), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 84, 1994, 556-563.
 • Gwanni l-Battista Lehen jghajjat fid-Dezert, L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 84, 1994, 69-573.
 • Il-Frangiskani u l-Bazilka tal-Qabar ta’ Kristu – Hjiel Storiku; Riti Ortodossi fil-Bazilka tal-Qabar ta’ Kristu; Ftuh u Gheluq tal-Bieb tal-Bazilka tal-Qabar ta’ Kristu; “Statu Quo”, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1994, 23-32.
 • Sant’Antnin u l-Iskrittura, in Min kien Sant’Antnin ta’ Padova, Istitut Frangiskan  Provincja Frangiskana Maltija, Ed. Tau, 1995, 79-91.
 • L-Ittra lill-Galatin, L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 85, 1995, 3-9.
 • L-Ittra lir-Rumani, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 86, 1995, 42-45.
 • Telqu kollox u Marru Warajh(Lq 5, 5-11), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 86, 1995, 46-49.
 • Hjiel fuq il-Festa ta’ l-Ghid u l-Azzmi, L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 86, 1995, 59-62.
 • L-Ittra lir-Rumani, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 87, 1995, 73-77.
 • Intom Xhud ta’ Dan (Lq 24, 36-49), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 87, 1995, 90-93.
 • L-Ittra lir-Rumani, (3), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 88, 1995, 104-107.
 • L-Ittra lir-Rumani, (4), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 89, 1995, 131-133.
 • L-Ittra lir-Rumani, (5), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 90, 1995, 165-167.
 • Bethlehem, Il-Belt ta’ David u tal-Messija; Ghajnuna lill-Pellegrini; Il-Parrocca ta’ Betlehem; L-Iskola Parrokkjali; Ghajnuna lill-Morda, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1995, 19-28.
 • L-Ittra lill-Filippin, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 91, 1996, 199-203.
 • L-Ittra lil Filemon, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 92, 1996, 231-233.
 • Id-Dawl, Simboli Biblici (1), L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 92, 1996, 234-240.
 • L-Ittra lill-Kolossin, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 93, 1996, 263-269.
 • In-Nar, Simboli Biblici (2), L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 93, 1996, 277-282.
 • L-Ittra lill-Efesin, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 94, 1996, 293-298.
 • L-Ittri Pastorali, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 96, 1996, 355-359.
 • Bhal Tarbija f’Hogor Ommha, Hekk hi Ruhi gewwa fija, Salm 131, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 96, 1996, 363-367.
 • De Profundis, Innu lill-Mahfra ta’ Alla (Salm 130), L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 96, 1996, 372-376.
 • Il-Vangelu ta’ Nazaret, Guzeppi r-Ragel Gust ta’ Nazaret; Hawt tal-Maghmudija; Kont Taf?; Nazaret u l-Frangiskani, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru 1996, 2-5, 20-21,24-29.
 • L-Ewwel Ittra lil Timotju, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 97, 1997, 387-390.
 • Gesu’ Kristu Skond il-Vangelu ta’ San Luqa, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 97, 1997, 395-400.
 • It-Tieni Ittra lil Timotju, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 98, 1997, 423-426.
 • Il-Makkabin, Difensuri ta’ Poplu, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 98, 1997, 442-445.
 • L-Ittra lil Titu, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 99, 1997, 451-453.
 • Il-Mulej Hu r-Raghaj Tieghi, Salm 23, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 100, 1997, 488-493.
 • Id-Dnub ta’ Adam fit-Teologija ta’ San Pawl, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 101, 1997, 538-541.
 • Il-Kotba ta’ l-Gherf fl-Antik Testment, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 102, 1997, 550-555.
 • Kurzitajiet Biblici, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 102, 1997, 567-569.
 • Is-Sejha ta’ l-Imghallem; “L-Ghadira ta’ Gesu’” Qalba tal-Ministeru, Ippriedka, Ghallem, Fejjaq…; Il-Frangiskani madwar l-Ghadira, Presenza u Impenn,  L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru 1997, 2-6, 22-28, 30-31.
 • Introduzzjoni ghal Gudajizmu, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 103, 1998, 20-26.
 • Introduzzjoni ghal Gudajizmu, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 104, 1998, 38-42.
 • Imbierek min Gej f’Isem il-Mulej, L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 104, 1998, 47-48.
 • “Min Ra Lili Ra lill-Missier”, L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 104, 1997, 54-56.
 • Introduzzjoni ghal Gudajizmu, (3), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 105, 1998, 71-74.
 • Introduzzjoni ghal Gudajizmu, (4), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 106, 1998, 99-101.
 • Introduzzjoni ghal Gudajizmu, (5), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 107, 1998, 131-135.
 • Introduzzjoni ghal Gudajizmu, (6), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 108, 1998, 163-166.
 • Hawn “Tghabba bi Tbatijietna”, “Ishru Mieghi”; Haggruh barra l-Belt,  L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru 1998, 18-19, 30.
 • Satanizmu u Okkult, in Is-Satanizmu, Knisja 2000, Sena VIII, 1998, 9-16.
 • Baghathom Tnejn Tnejn (Lq 10-1-24), L-Art Imqaddsa, Vol 20, Nru. 112, 1999, 291-294.
 • L-Apokalissi ta’ San Gwann, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 20, Nru. 113, 1999, 323-327.
 • Ix-Xitan fl-Iskrittura, L-Art Imqaddsa, Vol 20, Nru. 113, 1997, 335-346.
 • Fl-Ewkaristija…jitwettaq Patt ma’ Alla bid-Demm ta’ Kristu;  Fuq l-Gholja Sijon – Santwarji Ohra;  Fic-Cenaklu Gesu’ jwieghed u jipprezenta l-Ispirtu s-Santu, L-Art Imqaddsa, Suppliment Jannar-Frar 2000, 4-7, 25-27, 29-32.
 • Kif taqra l-Bibbja, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 115, 2000, 387-390.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, Il-Hdud tar-Randan B, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 115, 2000, 399-406.
 • L-Ilma, Simboli Biblici (3), L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 116, 2000, 419-422.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, Il-Hdud ta’ l-Ghid B, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 116, 2000, 439-446.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, Il-Hdud Matul is-Sena XVII-XXV B, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 118, 2000, 469-478.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, Il-Hdud Matul is-Sena XXVI-XXXII B, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 119, 2000, 501-511.
 • Il-Vangelu ta’ San Gwann, (1) L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 120, 515-520.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, Il-Hdud ta’ l-Avvent u l-Milied C, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 120, 2000, 533-541.
 • Il-Vangelu ta’ San Gwann, (2) L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 121, 2001,555-560.
 • Il-Festi tal-Pellegrinagg Lhudi, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 121, 2001, 561-563.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, Il-Hdud tar-Randan sat-tielet Hadd ta’ l-Ghid C, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 121, 2001, 565-576.
 • Il-Vangelu ta’ San Gwann, (3), L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 122, 2001, 42-45.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, Ir-raba’ Hadd ta’ l-Ghid sat-Twelid tal-Battista C, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 122, 2001, 53-61.
 • Luqa 7, 36-50, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 124, 2001, 114.
 • Persunaggi Nisa fil-Bibbja, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 124, 2001, 115.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, XXII – XXX Matul is-Sena C, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 124, 2001, 117-124.
 • L-SBF ta’ Gerusalemm:  Centru ta’ Kultura Biblika, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 125, 2001, 137-139.
 • Persunaggi Nisa fil-Bibbja, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 125, 2001, 146-147.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, XXXI – XXIV Matul is-Sena C, Hdud ta’ l-Avvent u l-Milied Sena A,  L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 125, 2001, 149-158.
 • Persunaggi Nisa fil-Bibbja, (3), L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 126, 2001, 178-179.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, L-Ewwel tas-Sena, Epifanija, I – V Matul is-Sena, I –II Randan Sena A, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 126, 2001, 181-189.
 • Grajja ta’ Gholja – Hjiel ta’ Geografija u Storja, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru –Dicembru 2001, 20-21.
 • Persunaggi Nisa fil-Bibbja, (4), L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 127, 2002, 209-211.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, III-VI Randan, I-V Ghid Sena A, Vol 23, Nru. 127, 2002, 214-221.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, VI Hadd ta’ l-Ghid, Lapsi, Pentekoste, Trinita’ Qaddisa, Corpus Christi, X-XII Matul is-Sena A, Vol 23, Nru. 128, 2002, 245-252.
 • Persunaggi Nisa fil-Bibbja, (5), L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 128, 2002, 254-256.
 • Fis-Salib il-Hajja, Bis-Salib Imqaddes tieghek inti fdejtna;  Via Dolorosa, Il-Kappelli u l-Istazzjonijiet fit-toroq ta’ Gerusalemm Illum,  L-Art Imqaddsa Suppliment Marzu-April 2002, 9-10, 20-25.
 • Min hu l-Ispirtu s-Santu, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 129, 2002, 265-270.
 • Persunaggi Nisa fil-Bibbja, (6), L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 129, 2002, 273-275.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, XIV-XXII Matul is-Sena A, Vol 23, Nru. 129, 2002, 277-284.
 • Il-Kelma ta’ Alla ghalina illum, XXIII – XXX Matul is-Sena A, Vol 23, Nru. 130, 2002, 309-316.
 • Il-Barka fl-Iskrittura, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 131, 2002, 323-326.
 • Pawlu Appostlu ta’ Gesu’ Kristu, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 131, 2002, 327-329.
 • L-Ittra ta’ Gakbu, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 131, 2002, 330-334.
 • P. Gabriele M.Allegra OFM, Appostlu tal-Kelma fic-Cina, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 131, 2002, 335-340.
 • Il-Ktieb tal-Proverbji minsug f’Ambjent Skolastiku, L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 133, 2003, 406-416.
 • Il-Profetizmu, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 134, 2003, 433-434.
 • Il-Moviment Sapjenzjali;  Il-Ktieb tal-Proverbji,  L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 134, 2003, 436-447.
 • Il-Profetizmu, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 135, 2003, 463-469.
 • Il-Ktieb ta’ Gob, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 135, 2003, 472-478.
 • Il-Profetizmu (3), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 136, 2003, 483-485.
 • Il-Ktieb ta’ Gob. (2), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 136, 2003, 501-510.
 • Il-Ktieb ta’ Kohelet, L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 137, 2003, 536-541.
 • Persunaggi Nisa fil-Bibbja, (7), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 138, 2003, 566-567.
 • Gwanni l-Battista – Lehen ighajjat fid-Dezert;  Marija Arka tal-Patt il-Gdid – Is-Santwarju tal-Vizitazzjoni;  Il-Benedictus – Innu lill-Hniena ta’ Alla, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru 2003, 2-6, 7-10, 11-13.
 • Principji Generali ta’ Storja Biblika skond il-Profeti, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 141, 2004, 67-70.
 • Marija tghozz f’qalbha, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 141, 2004, 87-90.
 • Nitolbu bis-Salmi fil-Liturgija tas-Sighat, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 141, 2004, 91-93.
 • Il-Vokazzjoni Profetika, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 142, 2004, 112-120.
 • Persunaggi Biblici – Abjatar, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 143, 2004, 153-155.
 • Persuanggi Biblici – Abija, Abraham, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 143, 2004, 181-191.
 • L-Istudju Bibliku Frangiskan, Centru ta’ Taghlim u Kultura Biblika f’Gerusalemm;  L-Istudju Bibliku Frangiskan f’Hong Kong, L-Art Imqaddsa Suppliment Novembru-Dicembru 2004, 4-9, 24-26.
 • Il-Konverzjoni fil-Gdid Testment, L-Art Imqaddsa, Vol 26, Nru. 145, 2005, 207-210.
 • Persunaggi Biblici – Absalom, Akis, L-Art Imqaddsa, Vol 26, Nru. 145, 2005, 215-218.
 • Persunaggi Biblici – Adam, L-Art Imqaddsa, Vol 26, Nru. 149, 2005, 345-350.
 • Il-Vangeli tat-Tfulija, L-Art Imqaddsa, Vol 26, Nru. 150, 2005, 372-380.
 • Fit-Triq Lejn Damasku:  Konverzjoni jew Holqien Gdid?, San Pawl l-Appostlu tal-Gnus, Knisja 2000, Sena XVI, Nru. 76, 2006, 3-9.
 • Ic-Cirkustanzi Socjali tal-Lhud fil-Palestina u d-Diaspora fi zmien il-Gdid Testment, L-Art Imqaddsa, Vol 29, Nru. 159, 2008, 32-33.
 • L-Inbid fil-Bibbja, L-Art Imqaddsa, Vol 29, Nru. 159, 2008, 34-35.
 • It-Tieg f’Kana (Gwanni 2, 1-12), L-Art Imqaddsa, Vol 29, Nru. 159, 2008, 36-39.

Book reviews

 • G.C. BOTTINI – L. DI SEGNI – E. ALLIATA (ed.), Christian Archaelogy in the Holy Land, New Discoveries.  Essays in Honour of Virgilio C. Corbo OFM, Studium Biblicum Franciscanum (Collectio Maior 36) Jerusalem 1990, pp.596, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 62, 1991, 400.
 • G.C. BOTTINI, Introduzione all’opera di Luca.  Aspetti Teologici, (SBF Analecta 35), Jerusalem 1992, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 73, 1992, 225.
 • G. ABELA OFM, L-Art Imqaddsa mal-Frangiskani. Gwida ghas-Santwarji, Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa – Ed. Tau. Malta 1994, L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 82, 1994, 510-512.
 • Jordan, published by the Jordanian Ministry of Information, Amman, Jordan, Second (revised) Edition, 160pp., 1981. The Holy Land, Illustrated Quarterly of the Franciscan Custody of the Holy Land, Spring 1988, p.39.
 • Rabinovich A., Jerusalem, The Measure of The Year, Carta Publishers, Jerusalem 1985, 160pp,  The Holy Land, Illustrated Quarterly of the Franciscan Custody of the Holy Land, Summer 1988, p. 100.110.

Translations

 • (In Preparation – 2009)  MURPHY-O’CONNOR J., Jesus and Paul, Parallel Lives, Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 2007, pp. 121.