Fr. John Abela OFM – (1954-2011)

November 12th, 2019 @ 14:08 |

John Abela is a Franciscan Friar Minor from Malta. He was born in 1954 and entered the Franciscan Province of Malta in 1971. He was ordained priest in 1979.

Books / Libretti

 • Il-Bibbja : grajja ta’ gens, Sensiela fidi u kultura 12 B, Istitut Kattoliku, 1991, pp 48.
 • L-Art Imqaddsa mal-Frangiskani. Gwida ghas-santwarji, Edizzjoni TAU, 1985 (l-ewwel edizzjoni), pp 127; 1994 (2 ed.), 1998 (3 ed.), 2009 (4 ed.), pp 255.
 • Il-Bibbja fl-ambjent taghha, Edizzjoni TAU, 1998, pp 266.
 • Ghaliex int? : rakkont Marjan, Edizzjoni TAU, 1983, pp 36.
 • Int fejn sejjer? Il-hajja ta’ Francesco t’Assisi, MASK, 1983, pp 22.
 • Jien min jien?, MASK 1984, pp 31.
 • Jien Hu, MASK, 1984, pp 29.
 • L-imsikket, MASK, 1986, pp 52.
 • Mislub f’Hagar Qim : grajja bla bidu u tmiem, MASK, 1987, pp 69.
 • Francesco : tliet atti dwar San Frangisk t’Assisi, MASK, 1987, pp 76.
 • Hati? : grajja ohra tal-istess grajja, MASK, 1988, pp 67.
 • Nisrani illum, (ma’ R. Camilleri), Edizzjoni TAU, 1988, pp 235.
 • Qalbiena : fi zmien il-Francizi, MASK, 1988, pp 69.
 • Tamietna : fil-bidu tal-grajja, MASK, 1989, pp 69.
 • Helsien minn jasar il-bniedem, MASK, 1990, pp 72.
 • Dawl fid-dalma tal-hajja : dramm f’zewg atti, MASK, 1991, pp 64.
 • Skondsangwann, SKENE, 2001, pp. 92.
 • It-Triq tas-salib, Edizzjoni TAU, 2002, pp 60.
 • The way of the Cross, Edizzjoni TAU, 2002, pp 60.
 • Droga Kryzowa (http://sandys.republika.pl/index.htm)

Articles

 • L-edukazzjoni fid-dawl ta’ l-Antik Testment, L-Art Imqaddsa, Vol. 1, Nru. 5, 1980,  4-7.
 • Minn fuq l-Gholja tan-Nebo, L-Art Imqaddsa, Vol. 2, Nru. 10, 1981,  16-18.
 • Alla jimliek bil-ghomor, L-Art Imqaddsa, Vol. 3, Nru. 12, 1982,  6-9.
 • Kafarnahum: id-Dar ta’ Pietru, L-Art Imqaddsa, Vol. 3, Nru. 12, 1982,  17-19.
 • Nazaret, L-Art Imqaddsa, Vol. 5, Nru. 21, 1984,  11-16.
 • Getsemani, L-Art Imqaddsa, Vol. 6, Nru. 27, 1985,  12-14.
 • Toroq tal-P|alestina, L-Art Imqaddsa, Vol. 9, Nru. 47, 1988,  395-398.
 • Iz-zwieg fil-Bibbja u fl-Art Imqaddsa, L-Art Imqaddsa, Vol. 9, Nru. 48, 1988,  410-414.
 • Is-santwarju ta’ Ghemmaws, L-Art Imqaddsa, Vol. 15, Nru. 80, 1994,  447-450.
 • Knisja gdida tal-Qaddisa Omm Alla, L-Art Imqaddsa, Vol. 15, Nru. 83, 1994,  538-543.
 • B’liema lsien kien jitkellem Gesù? L-Art Imqaddsa, Vol. 15, Nru. 84, 1994,  564-568.
 • Il-Gnien tal-Golgota, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1994, 2-14.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (1), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 85, 1995,  19-25.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (2), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 86, 1995,  50-58.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (3), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 87, 1995,  ????.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (4), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 88, 1995,  ????.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (5), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 89, 1995,  145-153.
 • Is-Sinagoga u l-Knisja, L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 89, 1995,  156-158.
 • Is-Santwarju fuq l-Ghar ta’ Bethlehem, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1995, 6-12.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (6), L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 92, 1996,  248-254.
 • Il-grajja apokrifa ta’ Gesù, , L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 93, 1996,  270-276.
 • Gesù jitlob wahdu, , L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 93, 1996,  284-286.
 • It-tixrid ta-Vangelu, , L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 94, 1996,  304-308.
 • Gesù u l-Ligi, , L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 94, 1996,  311-316.
 • Skavi fil-Gordanja. Fost l-ohrajn knisja misjuba wara 1400 sena!, (ma’ M. Piccirillo) L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 95, 1996,  341-348.
 • Is-santwarju tat-thabbira ta’ l-Anglu matul is-snin, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1996, 6-14.
 • L-ghar tal-Misteru fis-sikta tal-hemda, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1996, 15-17.
 • Fuq gwienah il-hsieb, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1996, 18.
 • Is-santwarju ta’ San Guzepp jew tas-Sagra Familja, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1996, 22-23.
 • Hawt tal-Maghmudija, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1996, 24.
 • Kont taf?, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1996, 25.
 • Kafarnahum “ghamara tal-Mulej”, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1997, 7-21.
 • Umm al-Rasas Kastron Mefa’a. Excavation Campaign 1997. Church of St. Paul: northern and southern flanks, (Report with A. Acconci) in Liber Annuus, 47 (1997), 484-488.
 • It-tnax-il tribù ta’ Izrael, L-Art Imqaddsa, Vol. 19, Nru. 104, 1998,  49-53.
 • Fil-Getsemani “L-gharaq sar demm”, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1998, 5-15.
 • Fil-Getsemani arrestaw lill-Imghallem, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1998, 16-17.
 • Il-Qabar ta’ Marija fil-Wied ta’ Kidron, “Meta ghalqilha z-zmien fuq din l-art…”L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1998, 23-27.
 • Il-Wied ta’ Kidron, …tifkira ta’ dmugh, imwiet, idolatrija…, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 1998, 28-29.
 • Umm al-Rasas, Church of St. Paul: Southeastern flank, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 48 (1998), 542-546.
 • Il-pellegrinagg ghal Gerusalem, , L-Art Imqaddsa, Vol. 20, Nru. 109, 1999,  211-215.
 • Id-dezert fl-esperjena biblika, , L-Art Imqaddsa, Vol. 20, Nru. 114, 1999,  371-375.
 • Umm al-Rasas – Campagna 1999. Chiesa della Tabula Ansata, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 49 (1999), 479-483.
 • Lejn l-Art tal-Weghda, L-Art Imqaddsa  (Specjali zjara Papa Gwanni Pawlu II fl-Art Imqaddsa), Vol. 22, Nru. 117, 2000,  419-425.
 • Il-pellegrinagg – Rakkont, L-Art Imqaddsa (Specjali zjara Papa Gwanni Pawlu II fl-Art Imqaddsa), Vol. 22, Nru. 117, 2000,  431-442.
 • Sijon Nisranija. Sekli ta’ ghozza, tbatija, ingustizzji…, L-Art Imqaddsa, Suppliment Jannar-Frar, 2000, 13-20.
 • Waheda tghasses fis-sikta tad-dezert, L-Art Imqaddsa, Vol. 22, Nru. 118, 2000,  491-495.
 • Umm al-Rasas Campaign 2000 – Excavation Report, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 50 (2000), 472-494.
 • Grajjiet il-Gdid Testment (1), L-Art Imqaddsa, Vol. 22, Nru. 122, 2001,  49-51.
 • Grajjiet il-Gdid Testment (2), L-Art Imqaddsa, Vol. 22, Nru. 124, 2001,  78-81.
 • Grajjiet il-Gdid Testment (3), L-Art Imqaddsa, Vol. 22, Nru. 125, 2001,  141-145.
 • Il-figura ta’ Melkisedek, L-Art Imqaddsa, Vol. 23, Nru. 130, 2001,  317-319.
 • Umm al-Rasas – Archaeological Campaign 2001, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 51 (2001), 364-366.
 • Nitlob tul it-triq. Nimmedita ma’ Gesù  fit-triq tas-Salib, L-Art Imqaddsa, Suppliment Marzu – April, 2002, 26-32.
 • Umm al-Rasas – Kastron Mefaa Archaeological Campaign 2002, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 52 (2002), 475-478.
 • Zjara f’Ghajn Karim, , L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Dicembru, 2003, 14-20.
 • Umm al-Rasas 2004, Excavation Report, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 53 (2004), 419-424.
 • Umm al-Rasas 2005, Excavation Report, (Report with M. Piccirillo and C. Pappalardo) in Liber Annuus, 55 (2005), 491-498.
 • Umm al-Rasas. The XXth Archaeological Archaeological Campaign 2006, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 56 (2006), 568-572.

NISRANI LLUM

 • Ghandi dritt jew dmir li nitghallem?(Settembru 1984), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 24-31.
 • Hajti tieghi? (Dicembru 1984), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 48-55.
 • Dis-sena, z-zghazagh, (Frar 1985) Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 63-71.
 • Xoghol ghal kulhadd, (Mejju 1985), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 86-92.
 • Sess qabel iz-zwieg: nista’? (Lulju-Awissu 1985), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 100-106.
 • X’inhu d-dnub? (Marzu 1986), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 154-161.
 • Il-Madonna jew il-Madonni? (Mejju 1986), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 169-175.
 • Nitkellem jew niskot? (Awissu-Settembru 1986), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 184-190.
 • Progress! Xi progress? (Jannar 1987), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 206-214.
 • Mohh il-kalmanti, (April-Mejju 1987), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 229-235.

Plays performed not published

 • In-nisa t-tajba, 1st Perf. at  Gozo Friary by Local Talent – 1972
 • Il-maskot, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1973
 • Il-bniedem tal-paci, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1973
 • Marija, Marija.. Marija, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1974
 • Kontra l-Gestapo, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1974
 • Dalma imdawwla, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • Ghaliex? Ghaliex jien? 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • Habbâr is-sliem, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • Mas-sebh tal-ghodwa, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • San Guzepp, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • Minn qalb l-ghollieq, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • X’nitghallmu minn Guzeppi, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1977
 • ..u ma laqghuhx, 1st Perf. at Valletta Church by Antonjani – 1981
 • Jien Pawlu minn Tarsu, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1983
 • Grajjietna, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1985
 • Ilhna, 1st Perf. at Trade Fair Grounds by MASK – 1983
 • Qalbiena, 1st Perf. at Malta Arts Festival by MASK – 1985
 • Ghal Terez iz-Zghira, 1st Perf. at Catholic Institute by Koperatturi – 1990
 • Hajjitna, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1992
 • Chiara, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1993
 • Karba, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1996
 • Imgarrbin, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2002
 • Riflessi, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2003
 • Dawlfiddlam, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2004
 • Zerniq, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2005
 • Imsallbin, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2006
 • Mehlusin, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2007
 • Inhobbok, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2008
 • Sallabtni, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2009
 • Sikktuh, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2010